Pojištění

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ PRO KLIENTY SDZ

Správa domů Zlín, spol. s r.o. uzavřela 1. 5. 2011 s pojišťovnou Kooperativa rámcovou smlouvu na pojištění bytových domů. Rámcová pojistná smlouva nabízí komplexní pojištění všech rizik týkajících se bytových domů, je díky svému rozsahu výhodná pro nové i stávající klienty Správy domů Zlín. Nabízíme exkluzivní podmínky pro pojištění bytových domů, které by samostatný subjekt nemohl získat. V současné době více jak 50 bytových domů využívá této výhody.

Součástí komplexního pojištění je živelní pojištění v maximálním rozsahu, pojištění proti vandalismu (známý i neznámý pachatel), pojištění proti odcizení, pojištění skel, pojištění strojů, pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s držbou nemovitosti a pojištění výboru společenství vlastníků. Ale i méně známá rizika jako například zatečení atmosférických srážek, poškození zateplovacího systému ptactvem nebo hlodavci, náklady na vodné a stočné u vodovodních havárií, přepětí a podpětí.

Bytový dům po provedené rekonstrukci by měl být pojištěn na novou cenu, aby se v případě škod zamezilo možnému krácení pojistného plnění z důvodu podpojištění. Kontaktní osoba pomůže s určením nové výše pojištění bytového domu, vysvětlí všechna pojistná rizika a bude nápomocna při řešení pojistných událostí.

Kontaktní osoba pro informace týkající se rámcové smlouvy:

 

Ing. Petr Šauer

pojišťovací poradce specialista

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Osvoboditelů 5301, 760 01 Zlín

Tel.: 577 696 315

Mobil: 602 144 632,

email: petr.sauer@kooperativa.cz

 

 

Kooperavita