Dokumenty

Zákony a vyhlášky

Zákon 67 2013 Sb.

8. 6. 2016 12:09:38

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění účinném k 1.1.2016

67_2013_sb.pdf [116 kB]

Zákon 406 2000 Sb.

8. 6. 2016 12:27:30

Zákon o hospodaření energií ve znění účinném k 1.1.2016

406_2000_sb.pdf [345,8 kB]

Vyhláška 194/2007 Sb.

14. 6. 2016 8:47:38

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, ve znění účinném k 7.11.2014

194_2007_sb.pdf [158,17 kB]

Vyhláška 405 2015 Sb.

8. 6. 2016 12:26:22

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

405_2015_sb.pdf [108,68 kB]

Vyhláška 269 2015 Sb.

8. 6. 2016 12:23:28

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

269_2015_sb.pdf [104,48 kB]

Nařízení vlády 366 2013 Sb.

8. 6. 2016 12:25:25

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

366_2013_sb.pdf [122,17 kB]

Předchozí

Kategorie obsahuje 6 článků.
Zobrazeny jsou články 1 - 6.
[ 1 ]

Následující