Aktuality

2. 1. 2019

Cena vody v roce 2019

Cena vody pro rok 2019
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2019 - Zlínsko

Cena s DPH 15 %
vodné    44,40  Kč/m3

stočné   43,29   Kč/m3

celkem  87,69   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2018 vč. DPH
Zlínsko
vodné   43,40  Kč/m3
stočné   42,31  Kč/m3
celkem  85,71  Kč/m3