Aktuality

4. 6. 2018

Alpiq Generation (CZ), s.r.o.-odstávka 2018

V souladu s §76 odst. 4, písm. c), energetického zákona vás informujeme, že po dobu letní technologické odstávky bude z důvodu plánovaných prací na zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie přerušena dodávka:

Tepla v horké vodě

od neděle 29. 7. 2018 od 14:00 hod. do pátku 3. 8. 2018 do 06:00 hod.

 

Přerušení dodávek tepelné energie se dotkne všech zákazníků, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu o dodávce tepla v horké vodě.

Tepla v páře

Plošné přerušení dodávky tepla v páře není naplánováno.

V případě plánovaného přerušení dodávek tepelné energie do jednotlivých odběrných míst bude naše společnost dotčeného zákazníka informovat adresně.

 

Přerušení dodávek energií je nezbytné k provedení revizních, údržbových a opravných prací našeho výrobního a rozvodného zařízení a k udržení vysoké spolehlivosti a kvality dodávek.

Věříme, že toto omezení  pochopíte a případně využijete k provedení vlastních údržbových prací.

29. 12. 2017

Cena vody v roce 2018

Cena vody pro rok 2018
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2018 - Zlínsko

Cena s DPH 15 %
vodné    43,40  Kč/m3

stočné   42,31   Kč/m3

celkem  85,71   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2017 vč. DPH
Zlínsko
vodné   43,90  Kč/m3
stočné   42,81  Kč/m3
celkem  86,71  Kč/m3