Aktuality

29. 12. 2017

Cena vody v roce 2018

Cena vody pro rok 2018
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2018 - Zlínsko

Cena s DPH 15 %
vodné    43,40  Kč/m3

stočné   42,31   Kč/m3

celkem  85,71   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2017 vč. DPH
Zlínsko
vodné   43,90  Kč/m3
stočné   42,81  Kč/m3
celkem  86,71  Kč/m3