Aktuality

16. 12. 2020

Cena vody v roce 2021

Cena vody pro rok 2021
Zdroj: internetové stránky Moravské vodárenské a.s.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Cena vody pro rok 2021 - Zlínsko

Cena s DPH 10 %

vodné    45,62  Kč/m3

stočné    44,85   Kč/m3

celkem  90,47   Kč/m3

 

Pro srovnání uvádíme cenu vody v roce 2020 vč. 10% DPH
Zlínsko
vodné    43,88  Kč/m3
stočné   43,05  Kč/m3
celkem  86,93  Kč/m3